POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez TTM Grabowski, Spółka komandytowa, ul. Mokotowska 8/14, 00-651 Warszawa,  właściciela sklepu online (dalej także jako: E-Sklep). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.
Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności. Administratorem danych osobowych jest TTM Grabowski Sp.k, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8/14, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2022-01-04,
REGON: 101820587, NIP: 7322173810 (dalej także jako: TIFFI).
I. Zasady ochrony danych osobowych
1. TIFFI dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi
merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że
udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z TIFFI (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook,
Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. Informujemy, że podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
8. TIFFI przetwarza dane klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, adres na który ma być dostarczona przesyłka, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu.

9. TIFFI wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
II. Sposoby pozyskiwania danych
1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

a) formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, składania zamówień, rejestracji w sklepie, dokonywania wymiany, zwrotów i reklamacji towarów.

b) kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z TIFFI.
2. Strona E-Sklepu używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika E-Sklepu. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika E-Sklepu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” stosowane są w celu:
a) konfiguracji serwisu;
b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;
d) analizy i badań oglądalności;
e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
f) realizacji działań marketingowych.
Strona E-Sklepu stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które TIFFI dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Strona E-Sklepu korzysta z narzędzia typu Marketing Automation, które zbiera dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora strony. Zbieranie powyższych danych, ma na celu ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie,
jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować.
Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych.

Jakich cookies używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

    sesyjne – pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
    stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Czas trwania
PHPSESSID tiffi.com TTM GRABOWSKI Niezbędne Identyfikator sesji wymagany do działania sklepu  2 lata
PrestaShop- tiffi.com TTM GRABOWSKI Niezbędne Plik cookie wymagany do działania sklepu. Przechowuje informacje o statusie logowania, koszyku i procesie zamówienia 20 dni
_GRECAPTCHA google.com GOOGLE Bezpieczeństwo Ma zastosowanie aby  zapewnić ochronę przed spamem 180 dni
__Secure-ENID google.com GOOGLE Bezpieczeństwo Ma zastosowanie aby  zapewnić ochronę przed spamem 1 rok
_fbp tiffi.com Facebook/Meta Reklamowe Unikalny identyfikator użytkownika.Używany przez Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 90 dni
^_ga tiffi.com Google Analytics Analityczne Długoterminowy identyfikator używany do identyfikacji unikalnych użytkowników 2 lata
_ga_* tiffi.com Google Analytics Analityczne Długoterminowy identyfikator używany do identyfikacji unikalnych użytkowników 2 lata
_gcl_au tiffi.com Google Analytics Reklamowe Ma zastosowanie do przechowywania i śledzenia konwersji  90 dni
_hjSessionUser_* tiffi.com Hotjar Statystyczne Plik cookie który pozwala Hotjarowi przypisywać użytkownikowi określone zachowania i interakcje, czyli wszystkie dane zebrane z określonej przeglądarki. 1 rok
_hjSession_* tiffi.com Hotjar Funkcjonalny Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zapewnić, że dane z kolejnych wizyt w tej samej witrynie zostaną przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika, który jest zachowywany w identyfikatorze użytkownika Hotjar, unikalnym dla tej witryny. sesja
seigi_cookie tiffi.com TTM GRABOWSKI Niezbędne Plik cookie przechowujący informacje o Twoich zgodach 1 rok


Instrukcje usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a) Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
b) Safari na urządzeniach mobilnych https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
c) Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

d) Google Chrome na urządzeniach mobilnych
- Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
- Iphone/ Ipad https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=pl&oco=0
W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów. Pliki „cookies” zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z TIFFI reklamodawców oraz partnerów, w szczególności na potrzeby wykorzystywania narzędzi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, RTB House, Hotjar, Facebook.
III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane
1. Udostępnione przez klientów dane osobowe wykorzystywane są w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i f) RODO.
2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym analizowanie danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.
3. Dane przetwarzane są również do celów statystycznych.
IV. Newsletter
Klienci mają możliwość otrzymywania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. W newsletterze znajdują się informację o najnowszej ofercie sprzedażowej. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.
V. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
TIFFI zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i
organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
VI. Prawa użytkownika
1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów oferowanych przez TIFFI jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
2. TIFFI respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargo do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do TIFFI w drodze pisemnej lub emailem o
udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez TIFFI. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.
VII. Zmiany dotyczące polityki prywatności
Na zmiany w polityce ochrony prywatności TIFFI mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących
przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej TIFFI.
VIII. Kontakt
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: shop@tiffi.com